Det finns tre viktiga delar för att förenkla processen att köpa en fastighet på Mallorca.
Å ena sidan, fullända alla nödvändiga formella förfaranden för att få den nya egendomen registrerad i köparens namn. Att skaffa skatteidentifikationsnummer i Spanien (NIE), utfärda ett köpekontrakt, öppna bankkonto, utfärdande av checkar, notarie, fastighetsregister, etc.
Beskattning: att från en juridisk utgångspunkt optimera inköpsbeskattningar samt skatter i efterföljande år.
Den tredje delen är den viktigaste. Verifieringen av egendomens legala status. Efter decennier av eftergivenhet har Mallorcas myndigheter beslutat att blir mer stringenta mot stadsplaneringsbrott. Det är oerhört viktigt att man försäkrar att egendomen kunden förvärvar är 100% laglig innan något kontakt eller avtal undertecknas. Av lättförstådda skäl kan man inte förvänta dig att säljaren eller dennes agent berättar hela sanningen om egendomens legala status. Snarare försäkras köparen ofta om; att om han inte omedelbart tecknar ett avtal så kommer någon annan person att förvärva egendomen innan honom.

Som köpare, låt dig inte luras. I denna process är brådska din största fiende. Acceptera inte de konsulter som rekommenderas av fastighetsmäklaren eller säljaren, skaffa en oberoende konsult och be denna att verifiera fastighetens legala tillstånd.